Newsletter
Datum objave: 30.7.2012.

Univerzalna sportska škola


Univerzalna sportska škola Univerzalna sportska škola je projekt kojim se djeci bez obzira na njihove sposobnosti, nastoji omogućiti razvoj prije svega njihovih motoričkih, a potom i emocionalnih, psihičkih i socijalnih potencijala. Program je namjenjen djeci od 1. do 4. razreda osnovne škole, a usmjeren je na poticanje optimalnog razvoja motoričkih potencijala djece. Motorički sadržaji odabrani su u skladu s mogućnostima djece te dobi, a treninzi se odvijaju dva puta tjedno i traju 45 minuta pod stručnim vodstvom profesora tjelesne i zdravstvene kulture.

Ciljevi programa:
  • poticati višestrani psihosomatski razvoj djece,
  • razviti zdravstvenu kulturu kod djece u svrhu očuvanja i unapređenja zdravlja,
  • razvijati motoričke i funkcionalne sposobnosti.

Zadaće:

  • omogućiti djeci stjecanje iskustva pokretom,
  • poticati usvajanje znanja o različitim sportovima i vrijednostima bavljenja sportom,
  •  poticati pozitivan stav prema zdravom načinu života i zdravoj prehrani,
  • primjenom različitih kinezioloških operatora utjecati na razvoj motoričkih sposobnosti, a nasglasiti razvoj koordinacije, ravnoteže i fleksibilnosti.