Izvanredna županijska prvenstva ŠSD srednjih škola Državno prvenstvo ŠSD osnovnih škola Državno prvenstvo ŠSD srednjih škola Državno prvenstvo ITR Vježbaonica Turno kretanje u OŠ PGŽ

ŽUPANIJSKA STRELJAČKA ŠKOLSKA LIGA - 2012./2013.

Datum objave: 21.1.2013.

Bilten-1. kolo

Posebna pravila o broju učesnika ekipno i pojedinačno, kao i određivanje plasmana:

 • iz svake kategorije (dječaci, djevojčice) može nastupiti jedna ekipa od 3 člana za jedno školsko sportsko društvo,
 • dozvoljeni su pojedinačni nastupi u obe kategorije – neograničeni broj strijelaca,
 • ako ŠSD  nema ekipu iz tog ŠSD  pravo nastupa imaju pojedinci takmičari ako ih prijavi ŠSD,
 • od 3 predviđena kola ŠSD ili pojedinac mora nastupiti obavezno na dva (2) kola kako bi imali pravo konkurirati za plasman u ekipnoj i pojedinačnoj konkurenciji,
 • oni koju nastupe na sva tri (3) kola za učešće u konkurenciji u plasmanu ekipno i pojedinačno računaju se dva (2) najbolja nastupa dok se ono najslabije odbacuje,
 • takmičari koji nastupe samo jedanput (1) ne ulaze u klasifikaciju za pojedinačnu konkurenciju,
 • ekipa koja nastupi samo u jednom kolu (nastupu) ne ulazi u konkurenciju za ekipni plasman,
 • u slučaju da ekipe koje konkuriraju za ekipni plasman imaju isti broj krugova, bolja je ekipa koja ima veći zbroj krugova u zadnjem nastupu; u slučaju da je i tada rezultat isti bolja je ekipa čiji je zadnji strijelac imao bolji rezultat.
 • u pojedinačnoj konkurenciji za plasman se računa prosjek dva najbolja nastupa,
 • u slučaju istoga prosjeka rezultata bolji je onaj strijelac koji je imao bolji rezultat u zadnjem nastupu; ako su i tad rezultati isti onda se primjenjuje pravilnik HSS-a koji regulira slučajeve istih rezultata za određivanje plasmana.

Suđenje će voditi suci SSŽPG, a u slučaju spornih situacija problem se riješava prema pravilniku HŠŠS-a i u jednoglasnoj odluci sa svim voditeljima ekipa ŠSD.

Iz razloga sigurnosti i sportskog  ponašanja na streljanama voditelji ekipa škola dužni su poštovati kućni red streljane kao i sugestije glavnoga suca na streljani.

Potrebna sredstva za izvođenje Županijske streljačke školske Lige osigurati će Streljački Savez Županije Primorsko-Goranske i Savez školskih sportskih društava PGŽ (streljivo, mete, objekte kao i pehare, medalje i diplome za ekipe i pojedince).

Molimo voditelje ŠSD da na vrijeme prijave ekipe i broj pojedinaca u svim kategorijama (djevojčice i dječaci).

Škole koje ne posjeduju zračno oružje a žele nastupiti, mogu se obratiti streljačkim društvima na njihovom području:

 • otoci: Krk – SD "DUB" Malinska, tel: 859-850, kontakt osoba Andrej Krstinić; Cres-Lošinj – SK "Mali Lošinj",  tel: 439-469, kontakt osoba Mario Grgurić
 • Grad Rijeka: SK "Lokomotiva", tel/fax: 339-865, kontakt osoba Zoran Janjić, Franjo Sedlaček; SK "Papirničar", tel/fax: 372-115, kontakt osoba Tadija Dankić, Sanja Drakulić
 • Grad Opatija: SK "DVD Opatija", tel: 701-617, kontakt osoba Dragan Čakardić 091/2718034
 • Općina Lovran:  SK "Kobac"  kontakt osoba Eduard Primožić 098/258122
 • Grad Novi Vinodolski: SD se nalazi u zgradi Osnovne škole.


KALENDAR ODRŽAVANJA Županijske streljačke školske lige:

1. kolo  puca se 26.01.2013. (subota) s početkom u 9:00 sati na streljani SC "3. Maj" Kantrida

2. kolo  puca se 16.02.2013. (subota) s početkom u 9:00 sati na streljani SC "3. Maj" Kantrida

3. kolo  puca se 03.03.2013. (nedjelja) s početkom u 9:00 sati na streljani SC "3. Maj" Kantrida


Rok prijave je zaključno sa srijedom, 23.01.2013. na adresu STRELJAČKI SAVEZ ŽUPANIJE PRIMORSKO GORANSKE, Titov trg 2/1, Rijeka ili na Tel./Fax. 377-145 ili Franjo Sedlaček – povjerenik natjecanja na tel. 098/9092024.

Kalendar događanja

Newsletter

Korisne informacije