Newsletter
Nalazite se u > O Savezu > Tijela Saveza
Datum objave: 27.7.2012.

Tijela Saveza


Tijela Saveza ŠSD PGŽ jesu:
  1. Skupština (članovi Skupštine)
  2. Izvršni odbor (članovi Izvršnog odbora)
  3. Nadzorni odbor (članovi Nadzornog odbora)
  4. Predsjednik

Skupština je najviše tijelo upravljanja Savezom ŠSD PGŽ. Članice Saveza ŠSD PGŽ biraju predstavnike u Skupštinu neposredno, odnosno posredno na način utvrđen Statutom.

Izvršni odbor je izvršno i upravno tijelo Saveza ŠSD PGŽ, koje između 2 (dva) zasjedanja sjednice Skupštine upravlja radom i poslovanjem Saveza ŠSD PGŽ te donosi odluke iz svoje nadležnosti.

Nadzorni odbor obavlja nadzor nad radom i poslovanjem Saveza ŠSD PGŽ i ima tri člana. 

Predsjednik je po svojoj dužnosti predsjednik Skupštine i predsjednik Izvršnog odbora.